Naše rady

Přinášíme Vám spoustu dobrých rad, jak se starat o Vaši zahradu, trávník a zavlažovací systém. Neváhejte nás kontaktovat, pokud budete potřebovat jakkoli pomoci!

Při plánování domu myslete i na zahradu!

Krásný dům v chaotické zahradě nebo žádné zahradě nevynikne. Před stavbou domu nebo rekonstrukcí musíte mít alespoň hrubou představu o zahradě a okolí, musíte myslet na dostačující přívod vody na závlahový systém,, popř. bazén, jezírko nebo zahradní domek.

Vhodný je vodovodní ventil o Ø32 mm a více, který bude hned za vodovodními hodinami, aby nedocházelo k tlakovým ztrátám.

Pamatujte, že dělat odbočku již přes hotovou a např. zateplenou zeď je náročné, proto je dobré tuto odbočku zřídit před dokončením stavby. Taktéž je vhodné mít alespoň hrubou představu co se týká chodníčků a přístupových cest.

Krásná zahrada bez starostí

Automatický závlahový systém není již brán jako vyhazování financí z okna, ale právě naopak řízené zavlažování vede k velké úspoře zužitkované vody, správné distribuci vody k rostlinám a úspoře Vašeho času k jiným aktivitám, než stání na zahradě s hadicí v ruce a přesto se můžete pyšnit krásným trávníkem a Vaši sousedi Vám budou závidět.

Jak na krásný trávník?

Myslete na to, že i trávník je živý organizmus, o který se musíme starat pokud z něj chce mít radost, proto na jaře můžeme provést klasickou jarní údržbu - vertikutaci (pročesání )trávníku, aerifikaci trávníku, hnojení trávníku, pískování trávníku, podsetí trávníku – v případě zasažení trávníku sněžnou plísní je postup odlišný.

Pokud plíseň sněžná nezasáhla krček trávy,provádíme uvedené činnosti až dojde k samovolné regeneraci trávníku. Pokud je zasažena větší plocha můžeme použít některý z chemických přípravků například Heritage.

Kolik vody trávník vyžaduje?

Většina trávníků potřebuje během vegetačního období od jara do podzimu 600 – 800 mm vody / m2. Tomuto požadavku odpovídá týdenní závlahová dávka 25 – 40 litrů na 1 metr čtvereční (25 - 40 l/m2/týden).

Některé druhy trávníků založené na propustném podloží (například jamkoviště na golfovém hřišti) potřebují vody ještě více (35 – 50 mm/m2/týden).

Potřeba vody samozřejmě závisí na teplotě. Při vysokých teplotách se většina vody odpaří.

Kdy je nejvhodnější zavlažovat?

Ideální je v časných ranních hodinách eventuálně ve večerních hodinách. V průběhu dne se zavlažování doporučuje jen při chladném počasí a v případě čerstvě vysetého trávníku.

Jak často zavlažovat?

Doporučenou týdenní závlahovou dávku 25 – 40 l/m2 rozdělíme do 2 - 3 cyklů/týden (např. pondělí / středa / pátek), měli bychom jednorázově dodat vždy kolem 10 - 15 l/m2. Ne méně, ne více.

Při častém dávkování velmi malého množství vody by se kořenový systém trávníku vyvíjel především v mělké hloubce těsně pod povrchem a byl by náchylný k vytrhávání.

Co udělá zavlažovací systém, když bude pršet a foukat?

Všechny systémy používají automatické čidlo srážek, lze doplnit větrným čidlem, které při dostatku přirozených srážek nebo velkého větru systém vypne a po odpaření vody z čidla nebo zmírnění větru opět systém aktivuje.

Co dělat se zavlažovacím systémem před příchodem zimy?

Nejjednodušší možností je nechat si provést zazimování u naší firmy, tím se vyvarujete možného zamrznutí a popraskání pevných komponentů zavlažovacího systému. Pokud hodláte provést zazimování sami, dodržujte tato pravidla:

 • Vypněte hlavní přívod vody do systému.
 • Vypusťte vodu ze systému profouknutím pomocí kompresoru a stlačeného vzduchu. Pozor, nesmíte překročit hodnotu tlaku vzduchu 2,0 atm. A nikdy nepouštějte vzduch do uzavřeného systému!
 • Zkontrolujte zda je systém zcela vypuštěn.
 • Vypněte ovládací jednotku, vytáhněte záložní baterii, u typů např. PRO-C vyjměte ovládací panel a uschovejte na suchém místě.

Jak systém na jaře spustit?

Nejjednodušší možností je nechat si provést jarní spuštění a kontrolu správné funkce systému od naší firmy. Pokud hodláte provést jarní spuštění sami postupujte podle těchto bodů:

 • Zapněte a naprogramujte jednotku.
 • Vyčistěte hlavní filtr. Zkontrolujte uzavření vypouštěcích ventilů. Otevřete první sekci a pomalu otevírejte přívod vody. Nechte uniknou vzduch z potrubí. Opakujte u všech sekcí.
 • Vyčištění filtrační vložky na všech postřikovačích.
 • Zkontrolujte v provozu všechny sekce, nastavení výsečí a stav trysek postřikovačů.

Jakou údržbu zavlažovací systém vyžaduje?

Každý měsíc:

 • Zkontrolujte stav trysek a nastavení postřikovačů.
 • Zkontrolujte vložku filtru popřípadě vyčistěte.

Jednou za sezónu:

 • Zkontrolujte a vyčistěte filtry na všech postřikovačích.
 • Manuálně spusťte každou sekci a zkontrolujte činnost postřikovačů.
 • Zkontrolujte stav kabelových konektorů u cívek elektroventilů.

Podle potřeby:

 • Stav trysek postřikovačů.
 • Usazení vršku postřikovačů v úrovni terénu.

Co se stane se zavlažovacím systémem, když dojde k výpadku el. proudu?

Všechny ovládací jednotky jsou vybaveny záložními zdroji, které při výpadku zachovají naprogramovaná data.

Co když chci k zavlažování použít znečištěnou vodu?

Na vstupu do systému se předsadí vhodný filtrační systém, který odstraní nečistoty.

Kolik vody a jaký tlak je pro zavlažovací systém potřeba?

Minimální tlak je přibližně 2,5 - 3 atm. Je lépe, aby tlak dosahoval hodnot 3,5 - 4,0 atm. Vyvarujte se napojení systému na zahradí kohoutky o malých průměrech, které omezují průtok vody a díky dlouhému přívodu v malých profilech způsobují vysoké ztráty tlaku. Doporučuje se napojit systém těsně za vodoměr. Minimální průtok, který umožní optimální návrh systému, se bude u zahrad 500-700m2 pohybovat kolem 0,6 - 0,7 l/s. Čím větší průtok vody, tím lze zvolit levnější systém. U studní, které mají nižší vydatnost se doporučuje instalovat retenční nádrž.

Lze použít rotační a rozstřikovací systém společně na jedné větvi potrubí?

Nelze. Rozprašovací a rotační postřikovače mají zcela odlišnou srážkovou výšku a proto musí být každý napojen na rozdílné potrubní větve.

Potřebujete další informace?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám se vším pomůžeme!

AKRIBIT INTEPS s.r.o. © 2011  |  Všechna práva vyhrazena

Vytvořilo Bluecity.cz s.r.o. - specialisté na systémy pro cestovní agentury a kanceláře